logopalkki  

Tervetuloa
Kauhajoki-Seuran kotisivuille – ja Kotiseututaloon!

Kauhajoki-Seura ry

Perustaminen                     

Tarkoitus ja toimintamuodot

Jäsenet

Hallinto

Toimintasuunnitelma 2019 (pääpiirteittäin)

Tavoitteet
Toimitaan Seuran sääntöjen 2. pykälän määräämässä hengessä. Keskeisenä tavoitteena on edelleen varmistaa Kotiseututalolle hyvä käyttöaste ja positiivinen maine erilaisten tilaisuuksien ja näyttelyiden viihtyisänä tapahtumapaikkana sekä hyvin toimivana kokoontumispaikkana niin erilaisille ryhmille kuin oman yhdistyksen väelle. Kotiseututalon ylläpito ja lainojen hoitaminen vaativat tarkkaa taloudenpitoa ja varojen keräämistä.

Kokoukset
- Vuosikokous sääntöjen mukaan toukokuussa
- Johtokunta koolle tarpeen mukaan (yleensä kokoonnuttu 3–5 kertaa)
- Toimikuntien palaverit tarpeen mukaan

Tiedottaminen ja suhdetoiminta
- Kokouskutsut sähköpostilla/kirjeellä/puhelimella, sääntöjen vaatimilta osin ilmoituksella Kauhajoki-lehdessä
- Toimikuntien ja talkoiden kutsut yms. sähköpostilla ja/tai puhelimella, sidosryhmätilaisuudet kutsukirjeellä
- Päivitetään Kauhajoki-Seuran kotisivuja (www.kauhajokiseura.fi) ja Kotiseututalon esitettä
- Tilataan tarvittaessa Kauhajoen kaupungin pöytästandaareja

Toiminta
Kotiseututalo                    
- Hankitaan valvontakamera.
- Uusitaan ulkovalaistus.
- Tarkastetaan ulkomaalauksen tila.
- Kyllästetään portaat.
- Jatketaan pihan hoitamista talkoilla; lisätään mursketta.
- Hankitaan ruohonleikkuri.
- Haetaan Vire-rahaa ruohonleikkurin hankintaan.
- Seurataan tarvetta maalata Kotiseututalon lattioita.
- Pidetään Koivumäen lainaeläimet Kotiseututalon pihapiirissä.
- Tehdään valmistelutyötä makasiinin tulevaisuuden hyväksi. 
- Kehitetään yhteistyötä kahvilan kanssa.

Hankkeet
- Hallinnoidaan Kotiseututieto digiaikaan -hanketta ja Kaikki kotona –hanketta
- Hallinnoidaan Ollon puisto –hanketta.

Työnjako Seuran sisällä
- Tarkistetaan nykyisen toiminnan kannalta tarpeelliset työryhmät ja valitaan vastuuhenkilöt.

Tapahtumat
- Järjestetään perinteinen Kauhajoen päivä Päntäneellä. Juhlassa vietetään samalla Kauhajoki-Seuran 70 v. –juhla.
- Alpo Koivumäen 80 v. –syntymäpäivät 21.7.2019 Savannilla.

 Julkaisutoiminta
- Toimitetaan ja julkaistaan Kauhajoen Joulu (62. vuosikerta). Kauhajoen Joulun päätomittajana jatkaa Loviisa Kautiainen.
- Tuotetaan kirja Alpo Koivumäen ITE - taideteoksista.

Varainhankinta                  
- Hankitaan talolle maksavaa käyttäjäkuntaa.
- Jatketaan joululehden mainosten hankkimista omalla väellä, talkoohengessä.
- Jatketaan teosten ja korttien sekä standaarin myyntiä.

Muistamiset
- Kotiseutuliitto 70 v. –muistaminen.

Jäsenasiat 
- Jatketaan jäsenhankintaa.

Yhteistoiminta                   
Valkoinen Puu, Kauhajoen Taideyhdistys, Kauhajoen Museoyhdistys ry ja kyläyhdistykset, Kauhajoen Kameraseura, Kauhajoen kaupunki, Kauhajoen koulut, Kauhajoen seurakunta; Eri järjestöt: Kauhajoen Sotaveteraanit ja naisjaosto, Suupohjan Kaatuneitten omaiset ja sotaorvot, Kauhajoen Reserviupseerikerho ry, Kauhajoen Kulttuurisäätiö

Vuoden 2018 toiminnasta poimittua

   Kauhajoki-Seura ry
Topeeka 15
61800 KAUHAJOKI
toimisto(at)kauhajokiseura.fi
Puheenjohtaja Liisa Ruismäki
etunimi.sukunimi(at)kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja Antti Yli-Kokko
etunimi.sukunimi(at)wippies.fi
Sihteeri Liisa Viitanen
etunimi.sukunimi2(at)gmail.com
sihteeri(at)kauhajokiseura.fi
Kuvien kopiminen on kiellettyä.
set-print 2015