logopalkki  

Tervetuloa
Kauhajoki-Seuran kotisivuille – ja Kotiseututaloon!

Kauhajoki-Seura ry

Perustaminen                     

Tarkoitus ja toimintamuodot

Jäsenet

Hallinto

Toimintasuunnitelma 2018 (pääpiirteittäin)

Tavoitteet
Toimitaan Seuran sääntöjen 2. pykälän määräämässä hengessä. Keskeisenä tavoitteena on edelleen varmistaa Kotiseututalolle hyvä käyttöaste ja positiivinen maine erilaisten tilaisuuksien ja näyttelyiden viihtyisänä tapahtumapaikkana sekä hyvin toimivana kokoontumispaikkana niin erilaisille ryhmille kuin oman yhdistyksen väelle. Kotiseututalon ylläpito ja lainojen hoitaminen vaativat tarkkaa taloudenpitoa ja varojen keräämistä.

Kokoukset   
- Vuosikokous sääntöjen mukaan toukokuussa
- Johtokunta koolle tarpeen mukaan (yleensä kokoonnuttu 3–5 kertaa)
- Toimikuntien palaverit tarpeen mukaan

Tiedottaminen ja suhdetoiminta
- Kokouskutsut sähköpostilla/kirjeellä/puhelimella, sääntöjen vaatimilta osin ilmoituksella Kauhajoki-lehdessä
- Toimikuntien ja talkoiden kutsut yms. sähköpostilla ja/tai puhelimella, sidosryhmätilaisuudet kutsukirjeellä
- Päivitetään Kauhajoki-Seuran kotisivuja (www.kauhajokiseura.fi) ja Kotiseututalon esitettä. Täydennetään kotisivuja Facebook-sivustolla.
- Tilataan tarvittaessa Kauhajoen kaupungin pöytästandaareja

Toiminta
Kotiseututalo
Toimintasuunnitelman keskeinen asia on, että Kotiseututalo vapautuu remonttihankkeiden ehtona olleesta 5 v. karanteenista tänä keväänä. Vapautuminen mahdollistaa vuokrakäytänteiden muutoksiin ja talon käytön tehostamiseen. Toimiston käytösopimus kahvilan kanssa on tehty maaliskuun loppuun saakka. On tarkoituksenmukaista, että käyttökorvaussopimusta jatketaan maaliskuusta kesäkuulle, jolloin Kahvila Valkoisen Puun kanssa on neuvoteltava uusi yhtenäinen vuokrasopimus, jossa myös neuvottelutila Ollon ja toimistotilan vuokraus sisältyisivät kokonaisuuteen.

- Viimeistellään keskikuistin rakenteet, kyllästetään portaat.
- Jatketaan pihan hoitamista talkoilla; lisätään mursketta.
- Seurataan tarvetta maalata Kotiseututalon lattioita.
- Pidetään Koivumäen lainaeläimet Kotiseututalon pihapiirissä.
- Jatketaan Kauhajoen kaupungin kanssa neuvotteluja, miten makasiinirakennuksen ulkoista ilmettä kohennetaan   
- Kehitetään yhteistyötä kahvilan kanssa

Hankkeet
- Hallinnoidaan Kotiseututieto digiaikaan -hanketta ja Kaikki kotona –hanketta
Kotiseututieto digiaikaan hankkeen päätös ELY -keskukselta on odotettavissa 30.3.2018.  Alpo Koivumäen töiden Kaikki kotona -hanke on ELY-keskuksella, päätöksestä ei ole vielä tietoa. 

Työnjako Seuran sisällä
- Tarkistetaan nykyisen toiminnan kannalta tarpeelliset työryhmät ja valitaan vastuuhlöt

Tapahtumat
- Järjestetään perinteinen Kauhajoen päivä Alpo Koivumäen Savannilla 12.8.2018.
Sihteeri muistuttaa seurakuntaa päivämäärästä ja Nummijärven kirkosta Jumalanpalveluksen paikkana.

 Julkaisutoiminta
- Toimitetaan ja julkaistaan Kauhajoen Joulu (61. vuosikerta)
Kauhajoen Joulun 61.vuosikerran uusi päätomittaja on Loviisa Kautiainen.

Varainhankinta                  
- Hankitaan talolle maksavaa käyttäjäkuntaa
- Jatketaan joululehden mainosten hankkimista omalla väellä, talkoohengessä
- Jatketaan teosten ja korttien sekä standaarin myyntiä

Jäsenasiat     
Jatketaan jäsenhankintaa.

Yhteistoiminta                   
Valkoinen Puu, Kauhajoen Taideyhdistys, Kauhajoen Museoyhdistys ry ja kyläyhdistykset, Kauhajoen Kameraseura, Kauhajoen kaupunki, Kauhajoen koulut, Kauhajoen seurakunta; Eri järjestöt: Kauhajoen Sotaveteraanit ja naisjaosto, Suupohjan Kaatuneitten omaiset ja sotaorvot, Kauhajoen Reserviupseerikerho ry, Kauhajoen Kulttuurisäätiö

Vuoden 2017 toiminnasta poimittua

   Kauhajoki-Seura ry
Topeeka 15
61800 KAUHAJOKI
toimisto(at)kauhajokiseura.fi
Puheenjohtaja Liisa Ruismäki
etunimi.sukunimi(at)kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja Antti Yli-Kokko
etunimi.sukunimi(at)wippies.fi
Sihteeri Liisa Viitanen
etunimi.sukunimi2(at)gmail.com
sihteeri(at)kauhajokiseura.fi
Kuvien kopiminen on kiellettyä.
set-print 2015