logopalkki  

Tervetuloa
Kauhajoki-Seuran kotisivuille – ja Kotiseututaloon!

Kauhajoki-Seura ry

Perustaminen                     

Tarkoitus ja toimintamuodot

Jäsenet

Hallinto

Toimintasuunnitelma 2020

Tavoitteet
Toimitaan Seuran sääntöjen 2. pykälän määräämässä hengessä. Keskeisenä tavoitteena on edelleen varmistaa Kotiseututalolle hyvä käyttöaste ja positiivinen maine erilaisten tilaisuuksien ja näyttelyiden viihtyisänä tapahtumapaikkana sekä hyvin toimivana kokoontumispaikkana niin erilaisille ryhmille kuin oman yhdistyksen väelle. Kotiseututalon ylläpito ja lainojen hoitaminen vaativat tarkkaa taloudenpitoa ja varojen keräämistä.

Kokoukset
- Vuosikokous sääntöjen mukaan toukokuussa
- Johtokunta koolle tarpeen mukaan (yleensä kokoonnuttu 3–5 kertaa)
- Toimikuntien palaverit tarpeen mukaan

Tiedottaminen ja suhdetoiminta
- Kokouskutsut sähköpostilla/kirjeellä/puhelimella, sääntöjen vaatimilta osin ilmoituksella Kauhajoki-lehdessä
- Toimikuntien ja talkoiden kutsut yms. sähköpostilla ja/tai puhelimella, sidosryhmätilaisuudet kutsukirjeellä
-  Päivitetään Kauhajoki-Seuran kotisivuja (www.kauhajokiseura.fi), Facebook-sivuja ja Kotiseututalon esitettä
- Tilataan tarvittaessa Kauhajoen kaupungin pöytästandaareja

Toiminta
Kotiseututalo                     
- Kunnostetaan tarpeellisilta osin ulkovalaistus.
- Tarkastetaan ulkomaalauksen tila.
- Kyllästetään portaat.
- Jatketaan pihan hoitamista talkoilla; lisätään mursketta tarpeen mukaan.
- Seurataan tarvetta maalata Kotiseututalon lattioita.
- Pidetään Koivumäen lainaeläimet Kotiseututalon pihapiirissä.
- Kehitetään yhteistyötä kahvilan kanssa.

Työnjako Seuran sisällä
- Tarkistetaan nykyisen toiminnan kannalta tarpeelliset työryhmät ja valitaan vastuuhenkilöt.

Tapahtumat
- Järjestetään perinteinen Kauhajoen päivä Ollon puistossa 9.8.2020, jos korona sallii.

Julkaisutoiminta
- Toimitetaan ja julkaistaan Kauhajoen Joulu (63. vuosikerta), päätomittajana jatkaa Loviisa Kautiainen.   
- Täydennetään postikorttikokoelmaa pienellä määrällä
- Ylläpidetään ja täydennetään Kauhajoki tutuksi -sivustoa ositteessa Kauhajoki.net

Varainhankinta
- Hankitaan talolle maksavaa käyttäjäkuntaa.
- Jatketaan joululehden mainosten hankkimista omalla väellä, talkoohengessä.
- Jatketaan teosten ja korttien sekä standaarin myyntiä.

Muistamiset
-
Tarpeen mukaan

Jäsenasiat 
- Jatketaan jäsenhankintaa.

Yhteistoiminta                    
Valkoinen Puu, Kauhajoen Taideyhdistys, Kauhajoen Museoyhdistys ry ja kyläyhdistykset, Kauhajoen Kameraseura, Kauhajoen kaupunki, Kauhajoen koulut, Kauhajoen seurakunta; Eri järjestöt: Kauhajoen Sotaveteraanit ja naisjaosto, Suupohjan Kaatuneitten omaiset ja sotaorvot, Lottaperinneyhditys, Kauhajoen Reserviupseerikerho ry, Kauhajoen Kulttuurisäätiö

Vuoden 2019 (pääpiirteittäin)

   Kauhajoki-Seura ry
Topeeka 15
61800 KAUHAJOKI
toimisto(at)kauhajokiseura.fi
Puheenjohtaja Liisa Ruismäki
etunimi.sukunimi(at)kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja Antti Yli-Kokko
etunimi.sukunimi(at)wippies.fi
Sihteeri Liisa Viitanen
etunimi.sukunimi2(at)gmail.com
sihteeri(at)kauhajokiseura.fi
Kuvien kopiminen on kiellettyä.
set-print 2015