Tutkimusaiheita Kauhajoen elinkeinoelämän historiasta ja yrittäjyydestä

Vuonna 2013 tehdyillä haastatteluilla on kerätty tietoa Kauhajoen elinkeinoelämän kehityshistoriasta ja yrittäjyydestä 1950-luvulta 2000-luvulle. Haastateltavat ovat kauhajokelaisia yrittäjiä, asiantuntijoita, virkamiehiä ja luottamushenkilöitä, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet tai yhä vaikuttavat paikalliseen elinkeinoelämään ja sen kehitykseen. Haastateltavia oli yhteensä 56 henkilöä, joista yhtä haastateltiin kaksi kertaa.

Aineisto on käytettävissä vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Aineisto on talletettu Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Tietoarkisto on kansallinen palveluyksikkö, joka arkistoi ja välittää sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Aineiston kuvailu ja ohjeet käyttöluvan saamisesta löytyvät tästä linkistä:

https://services.fsd.tuni.fi/catalogue/FSD2882?study_language=fi