Kauhajoen Kulttuurisäätiö jakoi 2022 apurahoja seuraavasti: 

Apurahan saajia yhteensä 40 ja kaikki hakijat saivat apurahan. Inkeri Kanteleen rahastosta jaettiin yhteensä 40.000 €. Vapaa rahastosta jaettiin yhteensä 16.500 €. Viisi apurahansaajaa ei halunnut nimeään julkaistavan.

INKERI KANTELEEN RAHASTO
Alapiha Jesse, Pro gradu: Väriaineiden puhdistaminen jätevesistä 1500, Vapaa rahastosta 500.

Ala-Prinkkilä Aleksi, Opinnäytetyö osana lääketieteen lisensiaatin tutkintoa: 3-vuotiaiden lasten unitutkimus motorisen aktiivisuuden mittaamisen ja elintapojen seuraamisen avulla, 2000.

Haapa-aho Milla, Yhteisömuusikon erikoistumisopinnot Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 1000, Vapaa rahastosta 1000.

Harju-Panula Mervi, Kirjallisuusterapiaopinnot 1500.

Hasunen Laura, Opinnäytetyö YAMk nuorten mielenterveyshaasteiden tunnistamiseksi, 1500.

Hautala Kaisa, Pro gradu: Lääketeollisuuden endokriinisesti vesieliöissä vaikuttavat yhdisteet, 2000.

Hoppendorf Noora, YAMK opInnäytetyö: Esihenkilöiden etäjohtamista koskeva tutkimus terveydenhuoltoalalla, 1500. 

Kulttuurisäätiön apurahansaajat vuonna 2022. Kuva Tuomo Tuuri.

Kulttuurisäätiön apurahansaajat vuonna 2022. Kuva Tuomo Tuuri.

Iso-Koivisto Mervi, Erityispedagogiikan ja johtamisen opinnot avoimessa yliopistossa, 1000.

Kantoniemi Riikka, Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 35 op, 2000.

Kujanpää Anu, Lasten sanataidepaja, 500.

Lehtinen Maarit, Kasvatustieteen kandidaatin tutkielma: Vastavalmistuneiden luokanopettajien kokema työn kuormitus, 1000.

Luhtasaari Anna-Kaisa, Opetushallinnon tutkinto, 2000.

Mantila Tiina, Psykofyysisen fysioterapian opinnot, 1000.

Mäkinen Sari, Luokanopettajan aikuiskoulutusopinnot, 1000.

Nissinen Kaija, Väitöskirjatyö: Lasten ruoankäyttöä ja ravintoaineiden saantia ja niiden yhteyttä stressin säätelyyn, 2000.

Nurmela Juho, Pro gradu: Kuntien strategisen henkilöstöjohtamisen tulevaisuuden haasteet, 1500.

Palomäki Matias, Pro gradu: Helluntailiikkeen julkisuuskuvan selvittäminen Suomessa vuosina 1911-1922, 1000.

Pentinmäki Sanna, Opinnäytetyö: Kouluruokailun asiakaspalvelun laadun kehittäminen, 1500.

Perälä Päivi, Ratkaisukeskeinen lyhytterapia -opinnot, 1500.

Pukkila Henna, YAMK opinnäytetyö: Vähän liikkuvien lasten osallistaminen koulun järjestämissä liikuntatapahtumissa, 1500.

Ranta Helmiina, Opinnäytetyö: Yrityssaneeraus käsikirja perintätoimisto X perintäneuvottelijoille, 1000.

Rantala Tiina, Pro gradu: Vastuullisuusviestinnän performanssi ja tätä tukevat audiovisuaaliset retoriset keinot, 1500.

Salmirinne Tiina, Pro gradu: Hoitohenkilökunnan eettisen kuormittuneisuuden yhteys alanvaihtoaikeisiin ja Pro gradu: Muutosvoimavarojen yhteys henkilöstön työhyvinvointiin terveysalan organisaation muutosprosessissa, 1500.

Uusi-Kokko Matti, YAMK opinnäytetyö: Globalisaation vaikutus yritysten sijaintipäätöksiin, 1000.

Uusitalo Henna, Pro gradu: Alakoulun opettajien kokemukset työuupumuksesta, 1000.

VAPAA RAHASTO
Huhtasaari Satu, Poikkihuilun hankintaan, 1500.

Karhula Ruut, Laulun mestarikurssit kotimaassa ja laulukilpailuihin valmistautuminen, 3000.

Ketola Janetta, Oman musiikin säveltäminen ja äänittäminen, 1200.

Kuja-Kyyny Daniel, Laitteiden hankkiminen musiikin tuottamiseen, 1500.

Lukacs Gyula, Musiikin sävellys-, sanoitus- ja äänitystyöhön sekä laitehankintoihin, 1600.

Perälä Heli, Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus 60 op, 800.

Pihlajamäki Saija, Alttoviulun hankinta, 1200.

Uitto Eveliina, Muusikon ammattitaidon kehittämiseen, 2500.

Viitala Moona, Kansainväliselle pianoleirille osallistuminen, 700.

KAUHAJOEN KAUPUNKIRAHASTO
Essi Orpana, myönnetään hakemuksetta 3000.