Kauhajoen Kulttuurisäätiö jakoi 2023 apurahoja seuraavasti:

Kauhajoen Kulttuurisäätiön perinteikästä apurahajuhlaa vietettiin perjantaina 21.4.2023 Sanssinkartanossa. Vuonna 1991 perustettu säätiö jakaa apurahoja Kauhajoen henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaalimiseksi ja kehittämiseksi sekä Kauhajokea koskevan tutkimustoiminnan tukemiseksi.

Säätiön hallituksen kokouksessa 24.11.2022 apurahoja päätettiin jakaa Inkeri Kanteleen rahastosta 30.000 euroa lähinnä Kauhajoella asuville tai kauhajokelaista syntyperää oleville maatalouden, luonnonsuojelun tai terveydenhuoltoalan korkeakoulutason opiskelijoille tai tutkijoille sekä oman ammattialansa jatko-opiskelijoille. Vapaasta rahastosta jaetaan 15.000 euroa Kauhajoella asuville tai Kauhajoelta syntyisin oleville nuorille Kauhajokea koskevaan tieteelliseen tutkimukseen sekä nuorille taiteilijoille, kuten musiikin ja kuvataiteen harjoittajille ja Kauhajoen perinteen vaalijoille. Kauhajoen kaupunkirahastosta jaetaan hakemuksetta yksi tai useampi vähintään 3.000 euron apuraha. Hakemukset tuli Kulttuurisäätiölle toimittaa 19.2.2023 mennessä. 

Neljä apurahan saajaa ei halua nimeään julkisuuteen.

Kulttuurisäätiön apurahansaajat vuonna 2023. Kuva Tuomo Tuuri.

Kulttuurisäätiön apurahansaajat vuonna 2023. Kuva Tuomo Tuuri.

Apurahan tällä kertaa saivat:

INKERI KANTELEEN RAHASTO

Auru Leila, Erityisopettajaopinnot Jyväskylän yliopisto, 1000 €.
Honkala Markus, Automaatiotekniikan insinööriopinnot Tampereen yliopistossa, 1000 €.
Isomäki Katja, Yamk opinnäytetyö lastensuojeluyksiköiden mielenterveyshoito-osaaminen, 1500 €.
Jaakkola Titta, Pro gradu: Vauvojen kasvokontaktin pysyvyys vuorovaikutustilanteissa, 1500 €.
Joensuu Eija, Varhaiserityiskasvatuksen opintojen suorittaminen, 1000.
Juupaluoma Timna, Opinnäytetyö : Monisairaiden potilaiden lääkityksen haasteiden tunnistaminen jalääkehoidon arviointi, 1000 €.
Kallio-Kujala Julia, Kandidaattitutkielma: Suomalaisessa palvelujärjestelmässä nuoren päihdeomaisen tukeminen, 1000 €.
Lager Sanni, Pro gradu: Itsensä johtaminen hybridityössä, Pro gradu: Osakeyhtiön ja yrittäjäosakkaan verosuunnittelun oikeudelliset reunaehdot, 1000 €.
Luomala Emilia, Opinnäytetyö: Perhetupa Soffan asiakasnäkökulmia uupumuksesta, 1000 €.
Lähde Arttu, Pro gradu: Alkyynien metalliton deprotonointi, 1500 €.
Marttila Heidi-Maria, Opinnäytetyö: Hulevesiliittymien hallinnan prosessointi, 1000 €.
Mettälä Siiri, Pro gradu: Ikääntyneiden seksuaalivähemmistöihmisten terveys, 1500 €.
Mäki Lucas, Opinnäytetyö. Hammaslääketieteen lisensiaattitutkinnon syventävien opintojen opinnäytetyö, 1500 €.
Ojanen Maija, Kauran beta-glukaania käsittelevä pro gradu-tutkimus, 1500 €.
Palomäki Jussi, Solunulkoista ainetta muokkaavaa syövän vastaista geeniterapiaa koskeva väitöskirjatyö, 2500 €.
Pitkänen Juho, Tietotekniikan insinööri ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseen, 1000 €.
Samulinen Mikko, Pro gradu: Kriittisten raaka-aineiden talteenotto sähkö- ja elektroniikkaromusta, 1500 €.
Santala Roosa, Pro gradu: Asenteet ja tunteet tekoälyä kohtaan terveydenhuollossa, 1000 €.
Seppänen Satu, Sairaanhoitaja yamk opinnäytetyö: Hoivakotien milleniaaliesihenkilöiden työmotivaatio, 1000 €.
Tukeva Maija, Opinnäytetyö: Esiintymisjännitys, 1500 €.
Yli-Kullas Inka, Amk opinnäytetyö: Päivystyspotilaan valmistelu tietokonetomografiatutkimukseen, 1000 €.

 

VAPAA RAHASTO

Alkio Ilona, Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkielma: Tunteidensäätelytaitojen kehitys perhevuorovaikutuksen kontekstissa, 500 €.
Alkio Jenni, Amk opinnäytetyö, kuvataiteilija, teoskokonaisuus, 400 €.
Harju Tommi, Kandidaatin tutkielma, aurinkoenergiamateriaalit ja järjestelmät, 500 €.
Katajisto Jenni, Luokanopettajan aikuiskoulutuksen maisterikoulutus, 1000 €.
Kauhajoen Musiikkiharrastusten Kannatusyhdistys ry, 100-vuotishistoriikkikirjan tekeminen ja painatus, 2000 €.
Kauhajoen Taideyhdistys ry, Poikkitaiteellinen taidetapahtuma Sanssin kulttuuritalossa, 1000 €.
Keski-Mattila Maria, Opinnäytetyö: Asuntosijoittaminen Etelä-Pohjanmaan maakunnissa, 1000 €.
Mäkinen Marjukka, Osaamisen kehittäminen multi- ja led-vanne-esityksiin, 1000 €.
Niemenmaa Paula, Varhaiskasvatuksen opettajaopintojen loppuunsaattaminen, 1000 €.
Paloviita Tuomas, MBA tutkinnon lopputyö: Tutkimus johtamisjärjestelmän kehittämisestä pk-yrityksessä, 1000 €.
Saarijärvi Tomi, Laulumaiden muisto-dokumenttielokuvan julkaisuun liittyviin kuluihin, 800 €.
Tampsi Leni, Luokanopettajan täydennyskoulutus: Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus, 1000 €.
Viitala Marko, Viulun hankintaan ja korjaukseen, 1000 €.
Virolainen Iisa, Oman huilun hankkimiseen, 1000 €.
Virtanen Isabella, Huilun hankintaan, 1000 €.
Ylinen Kirsi, Kotiseutuidentiteettiä vaalivan tapahtuman järjestäminen, 1300 €.

 

KAUHAJOEN KAUPUNKIRAHASTO

Musiikkipedagogi, kitaristi Timo Kiprianoff, 3000 €.