Jäsenet

Jäseniksi voivat liittyä henkilöt ja yhteisöt, joita kotiseudun asiat kiinnostavat ja jotka haluavat harrastaa tai tukea Seurassa järjestettävää toimintaa. Seurassa on ainaisjäseniä, lahjoittajajäseniä ja kunniajäseniä.
Ainaisjäseneksi pääsee maksamalla 30 euroa tilille FI67 4730 4020 1900 55. Lahjoittajajäseneksi liittyvä maksaa vapaaehtoisen summan.
Vuonna 2018 henkilöjäseniä on 308.

 

Seuran perustaminen
Tarkoitus ja toimintamuodot
Hallinto
Toimintasuunnitelma 2021
Vuoden 2020 toimintakertomus (pääpiirteittäin)