Tarkoitus ja toimintamuodot

Kauhajoki-Seura on toiminut yli 60 vuotta ja pyrkii yhä perustamisensa hetkellä ilmaistuihin tavoitteisiin: ”- – tarkoituksena on syventää rakkautta ja kiintymystä kotiseutuun sekä tallettaa pitäjän menneisyyttä ja sen asukkaitten entistä elämää valaisevaa aineistoa sekä siihen liittyvää tieto- ja kuva-aineistoa, suojella toimialueensa historiallisia ja kulttuurimuistoja sekä luontoa, herättää paikkakunnan väestössä yhteishenkeä, kotiseuturakkautta, harrastusta seudun entisyyttä ja erikoisluonnetta kohtaan sekä kehittää pitäjän henkistä ja taloudellista vaurastumista.”

Kauhajokeen liittyvien vaiheiden, tapahtumien ja ilmiöiden tutkiminen, esitelmätilaisuudet, retket, näyttelyt, kotiseutujuhlat ja julkaisutoiminta – siinä tapoja, joiden avulla kotiseututyötä toteutetaan yhteistyössä Kauhajoen Museoyhdistyksen, Kauhajoen Kulttuurisäätiön (vuodesta 1991 lähtien) ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

Vuosikymmenten varrella askaroitua
Vuosikymmenten aikana Kauhajoki-Seura on ollut monessa mukana. Voimakkaimmin seuran työ on kohdistunut perinteen vaalimiseen. Kauhajoen päivän vietto on jokavuotinen perinne ja yhteistyö Museoyhdistyksen kanssa on jatkunut pitkään. Vuosien varrella on pohdittu myös matkailua, julkaistu Kauhajoen Joulua vuodesta 1958 alkaen ja synnytetty Kauhajoen puku. Ensimmäisen Kauhajoen kuvateoksen seura julkaisi vuonna 1963, kaksi seuraavaa 1970- ja 1980-luvuilla, viimeisin Kauhajoki elää ilmestyi vuonna 2000. Lisäksi Seura on kustantanut kaksi murrekirjaa ja julkaissut mm. kolme korttisarjaa. Suuri ponnistus oli Kauhajoen Kulttuurisäätiön perustaminen 1989–1991 ja vielä paljon suurempi vanhan Ollonqvistin kauppakartanon kunnostus Kotiseututaloksi kaikkien kauhajokelaisten yhteisöjen käytettäväksi.

Kauhajoen Kotiseututalon kunnostus vuosina 2002–2012 toteutettiin yli kymmenen eri hankkeen rahoitustuella.

Kauhajoki-Seura itse on tukenut eri tavoin monien muiden kauhajokelaisten yhdistysten hankkeita, kuten kyläkirjojen tekemistä ja Hiskin Iikoon mökin kunnostusta. Seura on ollut mukana lukuisissa EU-rahoitteisissa hankkeissa, joista monet ovat ulottuneet koko Suupohjan alueelle. On ollut kansainvälinen Mens sana in corpore sano -koulunuorison taidetapahtuma 1990-luvun jälkipuoliskolla, Suupohjan Nuorisokummit ja Satelliittimiehet, kulttuuriyhteistyön edistämiseksi toteutettiin Suupohjan Kulttuuriasiamieshanke ja Pelimannit Suupohjassa. Hämes-Havusen kehittämiseen tähdännyt laaja hankekokonaisuus toteutettiin yhdessä Kauhajoen kunnan kanssa. Lisäksi on ollut useita pienempiä hankkeita, joita Seura on joko hallinnoinut tai tukenut taloudellisesti, viimeisimpänä Urbaani arki Kauhajoella. (LR)

 

Seuran perustaminen
Jäsenet
Hallinto
Toimintasuunnitelma 2021
Vuoden 2020 toimintakertomus (pääpiirteittäin)