Kauhajoen Kulttuurisäätiön apurahat 2023

Kauhajoen Kulttuurisäätiö on perustettu 1991 Kauhajoen henkisen ja taloudellisen kulttuurin
vaalimiseksi ja kehittämiseksi sekä Kauhajokea koskevan tutkimustoiminnan tukemiseksi.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi on säätiön hallitus kokouksessaan 24.11.2022 päättänyt jakaa
apurahoja vuonna 2023 seuraavasti:

Inkeri Kanteleen rahastosta jaetaan 30.000 euroa lähinnä Kauhajoella asuville tai kauhajokelaista
syntyperää oleville maatalouden, luonnonsuojelun tai terveydenhuoltoalan korkeakoulutason
opiskelijoille tai tutkijoille sekä oman ammattialansa jatko-opiskelijoille.

Vapaasta rahastosta jaetaan 15.000 euroa Kauhajoella asuville tai Kauhajoelta syntyisin oleville
nuorille Kauhajokea koskevaan tieteelliseen tutkimukseen sekä nuorille taiteilijoille, kuten musiikin
ja kuvataiteen harjoittajille ja Kauhajoen perinteen vaalijoille.

Kauhajoen kaupunkirahastosta jaetaan hakemuksetta yksi tai useampi vähintään
3.000 euron apuraha.

Hakulomakkeen voi täyttää ja tulostaa säätiön verkkosivuilta oheisesta linkistä apurahahakemus.doc .

Apurahahakemus.doc

(Ohje: klikkaa hiiren oikealla painikkeella ja valitse ”Tallenna kohde nimellä”)
Tarvitset Microsoft Word -ohjelman.

Lomakkeen voi täyttää tietokoneella. Sarakkeet kasvavat kirjoitettaessa tekstin vaatimusten mukaan. Valmiiksi kirjoitettu lomake tulostetaan ja allekirjoitetaan.

Huom! Lomakkeen lopussa on ohjeita apurahan saajalle sekä lomakkeen täyttäjälle.

Tiedusteluihin vastaa
säätiön hallituksen puheenjohtaja Liisa Ruismäki
puh. 040 554 7922
liisa.ruismaki(a)kolumbus.fi

Hakemusten tulee olla perillä 19.2.2023 osoitteessa:
KAUHAJOEN KULTTUURISÄÄTIÖ
C/O Ann-Kristin Kuja-Kyyny
Mukkalankuja 20 B
61800 Kauhajoki