Kauhajoki Seura ry:n perustaminen

Kauhajoki-Seura -niminen kotiseutuyhdistys perustettiin syksyllä 1949. Hovioikeuden auskultantti Antero Yli-Vakkuri, maanviljelijät Antti Latva-Pukkila, V. J. Marttila, Heikki Toivakka, Aatto Honkaranta ja Erkki Myllyniemi sekä vahtimestari Väinö Marttila allekirjoittivat sopimuskirjan,
jossa esitettiin yhdistyksen säännöt. Kauhajoki-Seura rekisteröityi heti toimintansa aloitettuaan ja kuuluu
Suomen Kotiseutuliittoon.

Vieressä kuva Kauhajoki-Seuran perustamisen pöytäkirjasta v. 1949.
Kokouksen sihteerinä toimi maanviljelijä J. E. Harja.
Klikkaamalla kuvaa näet pöytäkirjan kokonaisuudessaan.

Seuran perustamisvaiheista

Kauhajoki-Seura perustettiin 1949 sotien jälkeisen ahdingon, henkien taistelun tiimellyksessä. Tietä näytti Suomen Kotiseutuliitto, jonka perustaminen innoitti monien pitäjien aikaansa seuraavat ihmiset kotiseututyöhön, luomaan uskoa tulevaisuuteen. Kauhajoella perinteisen Kauhajoen päivän järjesti elokuun 14. päivänä 1949 Kauhajoen Reserviupseerikerho. Kauhajoen päivää ei vielä tuolloin vietetty läheskään joka vuosi eikä viime sotien aikana lainkaan. Oli ollut muuta tekemistä. Mutta sodan jälkeen oli taas aika kohottaa itsetuntoa. Kauhajoen päivänä otettiin puheeksi kotiseutuyhdistyksen tarpeellisuus ja ryhdyttiin myös toimiin Kauhajoki-Seuran perustamiseksi. Päätökset saatiin valmiiksi 11. syyskuuta 1949. Asialla olivat nuoret miehet ja naiset.
Kauhajoki-Seurasta tuli Kauhajoen yhteistalon osakas 1951, kun Kauhajoen Kiinteistö Oy luovutti Yhteistalon, vanhan Suojeluskuntatalon, rakennukset ja irtaimiston Kauhajoen Maamiesseuraliitolle (40 %), Voimistelu- ja urheiluseura Karhulle (40 %) ja Kauhajoki-Seuralle (20 %). Luovutuskirja (lahjakirja), hyväksyttiin Kauhajoki-Seuran johtokunnan kokouksessa Kunnallistalolla 26.1.1951 yksimielisesti.

Vuonna 1958 Kauhajoen seurakunta myi Yhteistalon omistajille 5700 m² tontin, jolla talo on. Kauhajoen Karhulle tuli tontista 40 %, Kauhajoen Maamiesseuraliitolle 40 % ja Kauhajoki-Seura ry:lle 20 %. Heti seuraavana vuonna 30.1.1959 Kauhajoen Maamiesseuraliitto ja Kauhajoki-Seura pitivät yhteisen kokouksen, jossa ne päättivät ehdottaa molempien seurojen vuosikokouksille Yhteistaloyhtymän osuuksien myymistä Kauhajoen Karhulle. Talo päätettiin myydä 5 milj. markasta, josta Kauhajoki-Seura saisi 20 % ja Maamiesseuraliitto 40 %. Kauhajoki-Seuran vuosikokous hyväksyi kaupan, ja kauppakirja allekirjoitettiin 8.12.1959. Saamistaan rahoista Kauhajoki-Seura sijoitti osan Nokian Kumitehtaan osakkeisiin, jotka sitten tietokoneaikakauden pörssihuumassa moninkertaistuivat ja turvasivat Seuran talouden sekä mahdollistivat vireän toiminnan.  (LR)

 

Tarkoitus ja toimintamuodot
Jäsenet
Hallinto
Toimintasuunnitelma 2021
Vuoden 2020 toimintakertomus (pääpiirteittäin)