Toimintasuunnitelma 2021


Tavoitteet

Toimitaan Seuran sääntöjen 2. pykälän määräämässä hengessä. Keskeisenä tavoitteena on edelleen varmistaa Kotiseututalolle hyvä käyttöaste ja positiivinen maine erilaisten tilaisuuksien ja näyttelyiden viihtyisänä tapahtumapaikkana sekä hyvin toimivana kokoontumispaikkana niin erilaisille ryhmille kuin oman yhdistyksen väelle. Kotiseututalon ylläpito ja lainojen hoitaminen vaativat tarkkaa taloudenpitoa ja varojen keräämistä.

Kokoukset
● Vuosikokous sääntöjen mukaan toukokuussa
● Johtokunta koolle tarpeen mukaan (yleensä kokoonnuttu 3–5 kertaa)
● Toimikuntien palaverit tarpeen mukaan

Tiedottaminen ja suhdetoiminta
● Kokouskutsut sähköpostilla/kirjeellä/puhelimella, sääntöjen vaatimilta osin ilmoituksella Kauhajoki-lehdessä
● Toimikuntien ja talkoiden kutsut yms. sähköpostilla ja/tai puhelimella, sidosryhmätilaisuudet kutsukirjeellä
● Päivitetään Kauhajoki-Seuran kotisivuja (www.kauhajokiseura.fi), Facebook-sivuja ja Kotiseututalon esitettä. Pannaan tapahtumat myös Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenteriin
● Tilataan tarvittaessa Kauhajoen kaupungin pöytästandaareja

Toiminta
Kotiseututalo
● Maalataan Kotiseututalo ulkoa, jos rahat riittävät.
● Tarpeellinen Kotiseututalon ovien remontti tehdään.
● Kyllästetään portaat.
● Jatketaan pihan hoitamista talkoilla; lisätään mursketta tarpeen mukaan.
● Seurataan tarvetta maalata Kotiseututalon lattioita.
• Pidetään Koivumäen lainaeläimet Kotiseututalon pihapiirissä.
● Kehitetään yhteistyötä kahvilan kanssa.

Työnjako Seuran sisällä
● Tarkistetaan nykyisen toiminnan kannalta tarpeelliset työryhmät ja valitaan vastuuhenkilöt.

Tapahtumat
● Järjestetään perinteinen Kauhajoen päivä Harjankylän Laitasaaressa 8.8.2021, jos korona sallii.
● Osallistutaan Valkoisen Puun ja Taideyhdistyksen 10 v. juhlaan. Naulataan juhlapäivänä 10.7.2021 Kotiseututalon saama Kulttuurikilpi.
● Kauhajoki tutuksi -sivuston videoista muokatun elokuvan teatteriesitykset, jos korona sallii.

Julkaisutoiminta
● Toimitetaan ja julkaistaan Kauhajoen Joulu (64. vuosikerta), päätomittajana jatkaa Loviisa Kautiainen.
● Teetetään Kauhajoki-Seuran esitteitä
● Ylläpidetään ja täydennetään Kauhajoki tutuksi -sivustoa ositteessa Kauhajoki.net
● Aloitetaan videodokumentin tekeminen Särkikosken/Mannilan sahasta

Varainhankinta
● Hankitaan talolle maksavaa käyttäjäkuntaa.
● Jatketaan joululehden mainosten hankkimista omalla väellä, talkoohengessä.
● Jatketaan teosten ja korttien sekä standaarin myyntiä.
● Täydennetään postikorttikokoelmaa pienellä määrällä uusia kortteja
● Elvytetään suunnitelma murre/ ruoka aiheisesta kattausalusta ja Kauhajoki-Seura aiheisesta palapelistä

Muistamiset
● Tarpeen mukaan

Jäsenasiat
● Jatketaan jäsenhankintaa

Yhteistoiminta
Valkoinen Puu, Kauhajoen Taideyhdistys, Kauhajoen Museoyhdistys ry ja kyläyhdistykset, Kauhajoen Kameraseura, Kauhajoen kaupunki, Kauhajoen koulut, Kauhajoen seurakunta; Eri järjestöt: Kauhajoen Sotaveteraanit ja naisjaosto, Suupohjan Kaatuneitten omaiset ja sotaorvot, Lottaperinneyhditys, Kauhajoen Reserviupseerikerho ry, Kauhajoen Kulttuurisäätiö.

 

Seuran perustaminen
Tarkoitus ja toimintamuodot
Jäsenet
Hallinto
Vuoden 2020 toimintakertomus  (pääpiirteittäin)